Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa

Cải tạo chất lượng đất trồng lúa giúp nâng cao năng suất mùa vụ

Từ chính sách hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tại Nghị định số 35/2015 của Chính phủ, các địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa, góp phần gia tăng giá trị kinh tế trên diện tích canh tác.

Vụ xuân 2018 xã Vi Hương (Bạch Thông) thực hiện cải tạo 20,7ha đất lúa tại 4 khu đồng Nà Nặm - Địa Cát; Cốc Coọng - Nà Pái; Bó Lịn; Đon Bây. Có 103 hộ nông tham gia, sử dụng giống lúa Khang dân, Tạp giao I. Vụ mùa 2018, mô hình được triển khai tại 2 khu đông thuộc 3 thôn với tổng diện tích gần 8ha, giống lúa sử dụng là Bao thai. Nhờ áp dụng việc bón phân và các biện pháp canh tác đúng quy trình, cây lúa sinh trưởng và phát triển khỏe thời kỳ hồi xanh, đẻ nhánh ít bị sâu bệnh. Nếu như những năm trước, năng suất trung bình đạt khoảng 47 – 47,5 tạ/ha, thì vụ lúa năm nay năng suất mô hình cải tạo đất đạt bình quân 52,5 tạ/ha (vụ xuân 60 tạ/ha, vụ mùa 45 tạ/ha). Phó chủ tịch UBND xã Vi Hương Dương Văn Tập cho biết: “Mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước là chủ trương lớn của huyện, được sự tham gia tích cực của người dân vì vậy việc thực hiện mô hình đã đạt được kết quả nhất định. Mô hình giúp người dân hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nhận thức của người dân về phương thức bón phân vi sinh hữu cơ trong sản xuất lúa nước. Việc cải tạo đất trồng lúa cần tiếp tục áp dụng ở những vụ tiếp theo và nhân rộng cho các hộ nông thực hiện”.

Mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng diện tích đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại bằng các biện pháp kỹ thuật như tăng cường bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, bón vôi… được phổ triển rộng khắp trên toàn tỉnh. Năm 2018, tại huyện Ba Bể thực hiện với tổng diện tích 120ha; Chợ Đồn 220ha; Na Rì thực hiện 330ha... Tham gia mô hình, các hộ nông được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 100% men ủ phân vi sinh hữu cơ, 50% phân bón có tác dụng cải tạo đất (phân kaly, phân lân nung chảy) và thuốc bảo vệ thực vật để đầu tư thâm canh sản xuất lúa. Ngoài ra, định kỳ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các hộ nông theo dõi chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây lúa, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân và quản lý sâu bệnh theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Giai đoạn 2015 – 2017 tổng kinh phí thực hiện hoạt động cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên toàn tỉnh hơn 15,7 tỷ đồng, diện tích đã hỗ trợ cải tạo là 2.102ha với 10.041 hộ dân thụ hưởng. Năm 2018, tổng kinh phí giao cho các địa phương triển khai thực hiện là 5,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, diện tích đất trồng lúa được đầu tư cải tạo bằng cách bổ sung hàm lượng phân hữu cơ vi sinh và phân vô cơ như lân, kaly nung chảy Văn Điển, chăm sóc, bón phân cho cây lúa theo đúng quy trình kỹ thuật, nhờ vậy năng suất lúa đã tăng lên so với sản xuất theo tập quán truyền thống trung bình từ 5 – 6 tạ/ha. Khi tham gia vào các mô hình cải tạo là cơ hội để người dân thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như biết tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh, bón phân cân đối hợp lý góp phần cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất… Nhờ đó tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực tế có rất nhiều diện tích đất chuyên trồng lúa nước tại tỉnh ta nhiều năm liền không sử dụng phân hữu cơ, chủ yếu dùng phân đạm và phân lân tổng hợp, bón phân không cân đối, thiếu kỹ thuật dẫn đến đất ngày càng thoái hóa, năng suất thấp. Phương thức bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, sử dụng phân bón hợp lý, đúng quy trình kỹ thuật sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho đất, giảm nguy cơ thoái hóa diện tích đất chuyên trồng lúa.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường canh tác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Để phát huy hiệu quả của hoạt động cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa, các địa phương cần chủ động chủ động có phương án nhân rộng mô hình sau khi đã được đánh giá hiệu quả. Các hộ nông dân cần mạnh dạn tham gia vào các dự án ứng dụng công nghệ mới, tìm ra giải pháp tối ưu trong quá trình sản xuất và quyết tâm vượt qua thói quen canh tác đã lạc hậu để tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới góp phần bảo vệ đất canh tác, phát triển sản xuất lúa bền vững./.

Nguồn: http://www.baobackan.org.vn

 

Tin xem nhiều

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...