Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ