Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 25/01 đến 31/01/2018

Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 25/01 đến 31/01/2018

Thông báo tình hình sinh vật gây hại trong tuần và dự báo tuần tới

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1. Thời tiết:

          Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác nhiều nơi, gió hướng Tây Bắc - Đông Nam, tốc độ gió 2 - 3m/s.

Thời tiết

Nhiệt độ (0C)

Ẩm độ (%)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Lượng mưa (mm)

TB

Tối cao

Tối thấp

TB

Tối cao

Tối thấp

Trong tuần

26,5

30,4

24,0

85,4

88,0

83,0

33,4

11,3

Dự báo tuần tới

26,0

31,0

22,0

85,0

 

 

35,0

10,0

 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

2.1. Cây lúa:

Lúa Đông Xuân 2017 - 2018:  Xuống giống 199.829 ha/206.000 ha, đạt 97,0% diện tích kế hoạch. Diện tích lúa đang ở các giai đoạn:

- Mạ: 10.275 ha;                        - Đẻ nhánh: 21.755 ha;     

- Làm đòng: 84.497 ha;             - Trỗ chín: 73.416 ha;

- Thu hoạch: 9.887 ha, năng suất bình quân 6,04 tấn/ha.

2.2. Hoa màu:

     Hoa màu Đông Xuân 2017-2018: Xuống giống 10.095,4 ha, thu hoạch 1.818,5 ha, gồm các loại hoa màu sau:

Chủng loại

Xuống giống (ha)

Thu hoạch (ha)

Năng suất (tấn/ha)

Bắp

1.281,4

203,8

10,5

Ớt

2.474,1

244,4

17,2

Dưa hấu

507,9

269,4

18,5

Cây có củ

1.703,6

33,6

17,0

Sen

205,0

5,4

5,4

14,8

-

-

Đậu các loại

150,7

1,6

4,0

Rau dưa các loại

3.722,9

1.060,3

17,5

Cây CN và cây trồng khác

35,0

-

-

Tổng cộng

10.095,4

1.818,5

 

        

      2.3. Hoa kiểng:

      Tổng diện tích gieo trồng 785,4 ha tập trung chủ yếu ở Tp. Sa Đéc, Lai Vung. Tổng diện tích đã thu hoạch 480,1 ha, trong đó hoa các loại đã thu hoạch 269,4 ha/414,9 ha, cây cảnh các loại đã thu hoạch 210,8 ha/370,5 ha. Cụ thể:

TT

Hoa các loại

Diện tích (ha)

Thu hoạch (ha)

Cây cảnh các loại

Diện tích (ha)

Thu hoạch (ha)

1

Hoa hồng

74,2

20,7

Mai vàng

17,0

-

2

Hoa cúc

60,3

22,1

Bonsai

13,2

0,6

3

Hoa vạn thọ

8,4

0,7

Nguyệt quế

16,1

2,7

4

Hoa lan

3,8

2,5

Kiểng lá

53,2

38,2

5

Cát tường

3,9

-

Bông trang

12,4

7,5

6

Hoa sứ

13,3

4,5

Cỏ nhật, lá gừng

44,9

39,9

7

Mai Hà Lan

0,0

-

Cây công trình

160,1

114,4

8

Hoa huệ

227,9

218,9

Hạnh

3,3

-

9

Hoa khác

23,3

-

Cây kiểng khác

50,3

7,5

Tổng cộng

414,9

269,4

 

370,5

210,8

 

      II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY:

1. Cây lúa:

Trong  tuần, rầy vẫn còn vào đèn với mật số khá cao, cao điểm tại bẫy đèn Tân Phước - Tân Hồng, mật số 147.500 con/bẫy vào đêm 25/01, 92.600 con/bẫy vào đêm 26/01, và tại bẫy đèn Phú Cường - Tam Nông (đêm 27/01: 31.900 con/bẫy, đêm 30/01: 7.000 con/bẫy).

          - Rầy nâu: Diện tích nhiễm nhẹ 382 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín, gây hại phổ biến tuổi 3 - 5 và trưởng thành, giảm 835 ha so với tuần trước do đã được xử lý.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Nhiễm nhẹ 400 ha, lúa giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín, mật số sâu 10 - 50 con/m2, gây hại phổ biến tuổi 2 - 5, giảm 352 ha so với tuần trước.

- Muỗi hành: Diện tích nhiễm 3.138 ha, lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, trong đó có 818 ha nhiễm nặng với tỷ lệ 20 - 70% (huyện Tân Hồng, Tam Nông), nhiễm trung bình 1.110 ha với tỷ lệ 10 - 20%, còn lại nhiễm nhẹ, tăng 2.273 ha so với tuần trước. 

- Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 1.850 ha, lúa giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín, trong đó nhiễm nặng 5 ha với tỷ lệ bệnh 22 - 40% (xã Tân Hộ Cơ, Tân Hồng), nhiễm trung bình 20 ha, còn lại nhiễm nhẹ, giảm 808 ha so với tuần trước.

- Bệnh cháy bìa lá: Diện tích nhiễm nhẹ 634 ha với tỷ lệ 5 - 20% trên lúa giai đoạn làm đòng - trỗ chín, giảm 1.654 ha so với tuần trước.

Ngoài ra các đối tượng như: chuột, bù lạch, bệnh đốm nâu, đạo ôn cổ bông,  lem lép hạt,…cũng xuất hiện và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

2. Hoa màu: Bọ trĩ, sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh vàng lá, bệnh thán thư,…xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây ăn trái:

- Cây có múi: Nhện, sâu vẽ bùa, bệnh loét, vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây xoài: Bọ trĩ, sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, đốm đen do vi khuẩn,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Bệnh chổi rồng trên nhãn: Diện tích nhiễm 258,4 ha, trong đó có 22,9 ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh 40 - 70%, nhiễm trung bình 67,6 ha, còn lại nhiễm nhẹ.

4. Hoa kiểng: Bệnh đốm lá, đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa cúc và hoa hồng xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ. 

 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI:

1. Trên cây lúa:

- Rầy nâu: Dự báo từ 04/02/2017 sẽ có đợt rầy cám mới nở, gây hại nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, cục bộ một số diện tích lúa giai đoạn đòng trỗ có thể nhiễm với mật số cao hơn do nhiều lứa rầy gối nhau.

- Sâu cuốn lá: Gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại nặng.

- Muỗi hành: Tiếp tục gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên các trà lúa đẻ nhánh - làm đòng, đặc biệt ở các ruộng có xử lý hạt giống, sạ dày, phun thuốc trừ sâu sớm sẽ bị hại nặng hơn.

- Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá: Diện tích và mức nhiễm có thể tăng do điều kiện thời tiết lạnh, sương mù về đêm và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển. Đặc biệt những diện tích gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20, nếp,... sạ dày, bón thừa phân đạm sẽ bị hại nặng hơn.

- Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: Có thể nhiễm ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng.

Các đối tượng khác như bọ trĩ, chuột, sâu đục thân, vàng lá chín sớm, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

2. Trên hoa màu, cây ăn trái và hoa kiểng:

- Hoa màu: Sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, … xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây ăn trái: Sâu đục cành, bọ trĩ, nhện, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ - trung bình.

- Hoa kiểng: Bọ trĩ, nhện, bệnh đốm đen, đốm lá trên hoa hồng, hoa cúcxuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ: 

- Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi rầy cám nở rộ tuổi 1 - 3 với mật số > 2.000 con/m2 cần xử lý kịp thời bằng thuốc có tác động chống lột xác, đặc biệt trên những ruộng nhiễm bệnh VL-LXL cần chú ý quản lý tốt rầy trên ruộng nhằm hạn chế rầy phát tán mầm bệnh sang các khu vực lúa lân cận đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

- Đối với muỗi hành: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của muỗi hành trên các trà lúa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, chú ý bón phân cân đối, hợp lý để lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, cung cấp đủ lượng phân lân và kali giai đoạn đầu của cây lúa (7-10 NSS). Ở các ruộng đã bị nhiễm muỗi hành cần tiếp tục chăm sóc, tăng cường dinh dưỡng để lúa mau phục hồi, không sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ vì không hiệu quả.

- Cần kiểm tra kỹ đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá,… để áp dụng các biện pháp canh tác và xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị. Phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa trỗ lẹt xẹt và trỗ đều. Tiếp tục theo dõi, chăm sóc và quản lý tốt những diện tích đã nhiễm bệnh.

- Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa, ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm; thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân 2017-2018 cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy vào đèn, vệ sinh kỹ đồng ruộng để bảo đảm xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy hiệu quả trên từng ô bao, cánh đồng ngay sau cao điểm rầy vào đèn ở địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của bệnh VL-LXL.

- Những diện tích đã xuống giống, ngay từ đầu vụ cần áp dụng tốt các giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý nước hợp lý và bón phân cân đối N-P-K nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng và lợi nhuận.

Tích cực thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Thông báo kịp thời cho cán bộ địa phương và CBKT khi thấy tình hình sâu bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp./.

Tin xem nhiều

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...