Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 26/4 - 02/5/2018

Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 26/4 - 02/5/2018

Thông báo tình hình sinh vật gây hại trong tuần và dự báo tuần tới

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1. Thời tiết:

          Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh ngày nắng nóng, có mưa rải rác vài nơi, gió hướng Đông - Đông Nam, tốc độ gió 3 - 7 m/s.

Thời tiết

Nhiệt độ (0C)

Ẩm độ (%)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Lượng mưa (mm)

TB

Tối cao

Tối thấp

TB

Tối cao

Tối thấp

Trong tuần

28,8

34,3

25,8

83,6

85,0

80,0

57,2

18,2

Dự báo tuần tới

28,0

35,0

24,5

80,0

 

 

65,0

15,0

 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

2.1. Cây lúa:

Lúa Đông Xuân 2017 - 2018: Thu hoạch 197.840 ha/205.711 ha (đạt 96,2% DTXG), năng suất bình quân 7,0 tấn/ha. Diện tích lúa còn lại 7.871 ha đang ở các giai đoạn trỗ chín.

Lúa Hè Thu 2018: Xuống giống 156.884 ha/190.000 ha, đạt 82,6% diện tích kế hoạch. Diện tích lúa đang ở các giai đoạn:

- Mạ: 50.387 ha;                          - Đẻ nhánh: 38.237 ha;                  

- Làm đòng: 22.656 ha;               - Trỗ chín: 45.555 ha;

- Thu hoạch: 50 ha, năng suất bình quân 4,0 tấn/ha (huyện Tân Hồng).

2.2. Hoa màu:

Hoa màu Đông Xuân 2017 - 2018: Thu hoạch 9.913,5 ha/10.536,0 ha xuống giống, gồm bắp, sen, ớt, ..., rau dưa các loại

Hoa màu Hè Thu 2018: Xuống giống 8.776,7 ha, thu hoạch 509,7 ha,  gồm rau dưa các loại.

2.3. Cây ăn trái:

Tổng diện tích gieo trồng 29.662,36 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Tp. Cao Lãnh, Tháp Mười và Tp. Sa Đéc

2.4. Hoa kiểng:

Tổng diện tích gieo trồng 785,4 ha tập trung chủ yếu ở Tp. Sa Đéc, Lai Vung. Tổng diện tích đã thu hoạch 599,1 ha, trong đó hoa các loại đã thu hoạch 375,5 ha/414,9 ha, cây cảnh các loại đã thu hoạch 223,6 ha/370,5 ha.

          II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY:

1. Trên cây lúa:

Vụ Hè Thu 2018:

- Rầy nâu: Diện tích nhiễm 42 ha chủ yếu trên lúa giai đoạn làm đòng với mật số 800 - 1.250 con/m2, giảm 2.073 ha so với tuần trước.

- Muỗi hành: Diện tích nhiễm 1.050 ha lúa hiện đang giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng với tỷ lệ 5 - 10%, giảm 1.000 so với tuần trước.

- Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: Diện tích nhiễm 1.814 ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, trong đó có 124 ha nhiễm nặng với tỷ lệ 20 - 80% (huyện  Tháp Mười, Tân Hồng, Lấp Vò), 206 ha nhiễm trung bình, còn lại nhiễm nhẹ, giảm 1,5 ha so với tuần trước.

Ngoài ra các đối tượng như: chuột, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cắn gié, bù lạch, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá lá, lem lép hạt, …cũng xuất hiện và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

2. Hoa màu: Bọ trĩ, sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh vàng lá, bệnh thán thư,…xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây ăn trái:

- Cây có múi: Nhện, sâu vẽ bùa, bệnh loét, vàng lá thối rễ,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây xoài: Bọ trĩ, sâu đục cành, bệnh thán thư, cháy lá, đốm đen do vi khuẩn,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Bệnh chổi rồng trên nhãn: Diện tích nhiễm 205,6 ha, trong đó có 21,4 ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh 40%, nhiễm trung bình 56,2 ha, còn lại nhiễm nhẹ, giảm 3,9 ha so với tuần trước.

4. Hoa kiểng: Bọ trĩ, bệnh đốm lá, đốm đen, đốm lá vi khuẩn trên hoa cúc và hoa hồng xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI:

1. Trên cây lúa:

- Rầy nâu: Dự báo từ 04 - 11/5/2018 sẽ có đợt rầy cám mới nở trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng, trên lúa giai đoạn trỗ sẽ có nhiều lứa rầy gối nhau, mật số rầy trên đồng chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình.

- Muỗi hành: Tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá tiếp tục phát sinh và phát triển, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ. Trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20, … sạ dày, bón thừa phân đạm có thể nhiễm nặng hơn.

- Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: Có thể gia tăng diện tích nhiễm, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng.

Ngoài ra các đối tượng như bù lạch, chuột, sâu cuốn lá, sâu keo, rầy phấn trắng, bệnh lem lép hạt, nhện gié,... tiếp tục phát sinh gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình. 

2. Trên hoa màu, cây ăn trái và hoa kiểng:

- Hoa màu: Sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, … xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây ăn trái: Sâu đục cành, bọ trĩ, nhện, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ - trung bình.

- Hoa kiểng: Bọ trĩ, nhện, bệnh đốm đen, đốm lá trên hoa hồng, hoa cúcxuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ: 

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu 2018 cần theo dõi rầy di trú tại địa phương để xuống giống tập trung đồng loạt, né rầy hiệu quả theo từng ô bao, cánh đồng, nhằm hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của bệnh VL-LXL. 

- Những diện tích đã xuống giống, ngay từ đầu vụ cần áp dụng tốt giải pháp 1 phải 5 giảm nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng và lợi nhuận.

- Thăm đồng thường xuyên và kiểm tra kỹ rầy nâu trên ruộng, trà lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh nếu rầy nở và phát triển tuổi 2 - 3 với mật số cao thì nông dân có thể sử dụng thuốc trừ rầy có tác động chống lột xác; trên lúa giai đoạn đòng trỗ, nếu rầy còn mật số cao trên 3.000 con/m2 nông dân có thể xử lý thuốc có tác động lưu dẫn kết hợp đưa mực nước ruộng lên cao để đạt hiệu quả phòng trừ. Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

- Đối với muỗi hành: Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của muỗi hành trên các trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Ở các ruộng đã bị nhiễm muỗi hành cần tiếp tục chăm sóc, tăng cường dinh dưỡng để lúa mau phục hồi, không sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ muỗi hành vì không hiệu quả. Lúa giai đoạn 7 - 10 NSS cần bón phân cân đối, hợp lý cung cấp đủ lượng phân lân và kali để lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, không phun thuốc trừ sâu sớm để ngừa muỗi hành.

- Cần kiểm tra kỹ đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, … để xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị. Phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa trỗ lẹt xẹt và trỗ đều. Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm; thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thông báo kịp thời cho cán bộ địa phương và CBKT khi thấy tình hình sâu bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp./.

Tin xem nhiều

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...