Biện pháp quản lý bệnh đạo ôn & bệnh vi khuẩn gây thối gốc trên lúa Hè thu 2012

(Cập nhật: 05-06-12)

Biện pháp quản lý bệnh đạo ôn & bệnh vi khuẩn gây thối gốc trên lúa Hè thu 2012

Từ giữa tháng 5/2012 đến nay bệnh đạo ôn lá kết hợp với bệnh do vi khuẩn gây thối gốc lúa đã gây hại nặng trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng, chủ yếu ở huyện Tân Hồng, trên giống OM 4218 và OM4900. Hiện nay huyện Tân Hồng có 2.913 ha nhiễm bệnh, trong đó nhiễm nhẹ 1.560 ha, trung bình 590 ha, nặng 753 ha. Để hạn chế khả năng lây lan & quản lý bệnhh đạt hiệu quả bà con nông dân cần áp dụng tổng hợp các biện pháp sau:

1. Ruộng lúa đã nhiễm bệnh do vi khuẩn cần tháo cạn nước trên ruộng để loại bỏ nguồn vi khuẩn và hạn chế lây lan. Bón 20-25 kg vôi/1000m2, sau đó tiến hành phun thuốc đạo ôn kết hợp với thuốc trừ vi khuẩn gồm các loại thuốc sau:

+ Thuốc trị đạo ôn: Beam 75WP, Vista 72.5WP, Filia 525SE, Ninja 35EC,…

+ Thuốc trị vi khuẩn: Starner 20WP, Asusu 20WP, Anti-XO 200WP, Xantocin 40WP, Xanthomix 20WP…

2. Ngưng ngay việc bón phân đạm, tuyệt đối không kết hợp phân bón lá khi phun thuốc trừ bệnh. Chỉ bón phân sau khi đã xử lý tốt bệnh, quan sát thấy vết bệnh đã khô hoàn toàn.

3. Phun thuốc trừ bệnh khi lá lúa đã ráo sương hoặc vào buổi chiều nhằm giúp thuốc bám dính tốt, sử dụng thuốc có tác động lưu dẫn, chọn loại béc phun thật nhuyễn để đảm bảo phun ướt đều lá lúa, lượng nước phun phải từ 3- 4 bình 16 lít/1000 m2. Cần luân phiên thay đổi các loại thuốc để đạt hiệu quả cao hơn.

4. Cần kiểm tra lại ruộng sau khi phun thuốc 3-5 ngày, quan sát kỹ mặt dưới lá lúa nếu thấy các vết bệnh đã khô trắng hoàn toàn và rễ lúa ra trắng thì bệnh đã được khống chế.

 Nguồn Chi cục BVTV Đồng Tháp

Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ