Phân sinh học WEGH quản lý bệnh chổi trồng trên nhãn

(Cập nhật: 22-01-13)

Phân sinh học WEGH quản lý bệnh chổi trồng trên nhãn

Hiện nay, bà con nông dân trồng nhãn quan tâm nhất là các biện pháp quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn. Đây là bệnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây nhãn gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống bà con nông dân nhà vườn.

Để giúp bà con nhà vườn chủ động hơn trong việc quản lý bệnh chổi rồng, UBND xã Tân Phú Trung đã kết hợp với Công ty cổ phần Thế Giới Thông Minh thực hiện mô hình “Sử dụng phân sinh học WEGH quản lý chổi rồng trên nhãn”.

Qua một năm thực hiện, mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc quản lý chổi rồng trên nhãn. Vườn nhãn sau khi vệ sinh như cắt cành, tỉa tán, làm thông thoáng gốc, được xử lý phân sinh học. So sánh giữa cây nhãn có sử dụng phân sinh học và cây nhãn đối chứng, cây nhãn có sử dụng phân sinh học hạn chế được sự phát triển của bệnh chổi rồng từ 1 – 20%, cây phát triển tốt và tỷ lệ đậu trái từ 70 – 80%. Có được kết quả này là do phân sinh học WEGH có hoạt chất giúp cây hấp thu được dinh dưỡng, giúp cây khỏe và kích thích khả năng đề kháng của cây nhãn đối với bệnh chổi rồng.

Theo anh Bùi Thanh Vang, nông dân thực hiện mô hình, chế phẩm sinh học WEGH đã làm giảm tỷ lệ bệnh chổi rồng, nhìn vườn nhãn khác rất xa so với trước khi xử lý, giảm sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật từ đó làm giảm giá thành sản xuất 1 kg nhãn, năng suất nhãn gia tăng, năng suất đạt 10 tấn/ha, sau khi trừ hết chi phí thì nông dân thu được lợi nhuận gần 133 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, mô hình được thực hiện vào mùa mưa nên việc xử lý ra hoa đạt hiệu quả chưa cao, nông dân tham gia thực hiện tỉa đọt còn chậm so với yêu cầu kỹ thuật của quy trình. Cần thực hiện tiếp tục mô hình để đánh giá hiệu quả phân WEGH thiết thực hơn.

 H.A (P. NCKH - TT)

Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ