Chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX đã ra Nghị quyết số 02 về XDNTM tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2011-2015, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có các Quyết định và kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung nói trên.

Trên cơ sở đó, MTTQ, các đoàn thể và các sở, ban, ngành Tỉnh phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2011-2015. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia có tính chất tổng hợp, toàn diện, tác động sâu sắc đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn bằng chính sách “Tam nông” của Đảng và Nhà nước, nhằm sớm đưa sản xuất nông nghiệp phát triển, cuộc sống người dân sung túc, nông thôn văn minh và quản lý dân chủ.

          Qua khảo sát thực trạng các tiêu chí nông thôn mới và nhận thức của người dân nông thôn ở các xã điểm thì vẫn còn một bộ phận ít quan tâm, chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc XDNTM, nhất là: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại hộ gia đình, xóm, ấp về huy động nguồn lực để phát triển sản xuất cải thiện cuộc sống, về xây dựng lối sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đối với 30 xã điểm qua khảo sát, đã có 5 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 22 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí, 3 xã đạt 5 tiêu chí. Xuất phát từ trực trạng đó và yêu cầu làm chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả của Tỉnh về XDNTM, đòi hỏi phải xác định đúng nội dung, cách làm, trách nhiệm của mỗi gia đình, các tổ chức trong hệ thống chính trị, khai thác và phát huy mọi nguồn lực trong tổ chức thực hiện, trong đó phải chú trọng huy động được nguồn lực vật chất và tinh thần của cộng đồng, trước hết là của mỗi gia đình thì chương trình nầy mới có khả năng thành công được.

Trong thời gian chọn xây dựng xã điểm tại Bình Thạnh, huyện Cao lãnh đã chỉ ra qui trình, phương pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh hệ thống lại để Ban vận động rút kinh nghiệm nhân rộng và hướng dẫn các xã điểm thực hiện. Đúc kết thực tiễn cho thấy: Căn cứ thực trạng của từng hộ gia đình qua khảo sát, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã xây dựng kế hoạch vận động theo từng hộ, nhóm hộ đăng ký và thực hiện các tiêu chí cụ thể với thời gian hoàn thành sớm nhất. Cụ thể là: Từ tiêu chí thứ 2 đến tiêu chí thứ 19, trọng tâm là hộ gia đình có người già yếu, tàn tật, hộ chưa đạt tiêu chí về môi trường, vận động sự tương trợ, giúp đỡ của cộng đồng đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục thực hiện và nâng chất cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (lồng ghép cụ thể một số nội dung có liên quan của cả 3 cuộc vận động); Phối hợp tổ chức các tổ, nhóm tương trợ như tổ hùn vốn xây nhà kiên cố, mua sắm dụng cụ sinh hoạt gia đình, xây dựng các công trình vệ sinh, tổ nông vụ, tổ liên kết, hợp tác kinh tế, Tổ Dân phòng – Khuyến học…; Phối hợp củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn cao, tỷ lệ phát triển đảng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng hoạt động của CBCC-VC hoạt động mạnh, không còn trường hợp yếu kém; Về tình hình an ninh trật tự, khiếu kiện, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự, giảm thấp, tiến đến không còn gia đình và người thân vi phạm pháp luật, tham gia đầy đủ các buổi học tập về pháp luật do các cấp tổ chức, thường xuyên đóng góp xây dựng hệ thống chính trị, gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Chính từ những giải pháp nêu trên, từ nay đến năm 2015, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh phải xây dựng đạt 30 xã nông thôn mới và 119 xã còn lại đạt ít nhất 50% trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM. Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh nêu lên một số định hướng cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động như sau:

Thứ nhất: Chủ thể của việc xây dựng nông thôn mới là người dân, muốn xây dựng thành công nông thôn mới thì trước tiên phải làm cho người dân hiểu và có nhận thức đúng về chương trình thì chính quyền mới thực hiện được trách nhiệm của mình. Do đó, mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, người dân hiểu được, thấy được là họ làm cho chính mình có sự hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và cũng chính họ là người thụ hưởng từ thành quả đó.

Thứ hai: Phối hợp các chương trình mục tiêu, đề án, các phong trào thi đua yêu nước khác được phát động tại cơ sở, gắn vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo tinh thần Chỉ thị 1869/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.

Thứ ba: Phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực ứng dụng khoa học kỷ thuật sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tác động vào nông thôn, góp phần làm thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, tự lực khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng.

Trên cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa tính đến thời điểm năm 2010 có 51 xã, phường, thị trấn đạt, trong đó có 15/30 xã nông thông mới. Đồng Tháp quyết tâm từ nay đến hết năm 2015 sớm hoàn thành theo kế hoạch, tất cả các xã nông thôn mới đều phải đạt chuẩn văn hóa, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM.

                                                                                                                        Trần Thắng

                                                                                                           (UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp)

Tin xem nhiều

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...