Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 16/11 đến 22/11/2017

Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 16/11 đến 22/11/2017

Thông báo tình hình sinh vật gây hại trong tuần và dự báo tuần tới

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG:

1. Thời tiết:

          Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, gió hướng Đông – Đông Bắc, tốc độ gió 3 – 5 m/s.

Thời tiết

Nhiệt độ (0C)

Ẩm độ (%)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Lượng mưa (mm)

TB

Tối cao

Tối thấp

TB

Tối cao

Tối thấp

Trong tuần

27,3

30,9

25,1

85,6

89

80

38,6

23,2

Dự báo tuần tới

27,0

33,0

24,0

85

 

 

45,0

20,0

 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

2.1. Cây lúa:

Lúa Thu Đông 2017: Thu hoạch 114.192 ha/130.940 ha, đạt 87,2% diện tích xuống giống, năng suất bình quân 5,07 tấn/ha. Diện tích lúa còn lại đang ở các giai đoạn:

- Đẻ nhánh: 633 ha;         -  Làm đòng: 1.524 ha;       - Trỗ chín: 14.591 ha.

Lúa Đông Xuân 2017 – 2018: Xuống giống 52.508 ha/206.000 ha DTKH, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Bắc. Diện tích lúa đang ở các giai đoạn:

- Mạ: 11.762 ha;                                           - Đẻ nhánh: 38.490 ha;     

- Làm đòng: 1.980 ha;               - Trỗ chín: 276 ha.

2.2. Hoa màu:

      Hoa màu Thu Đông 2017: Thu hoạch 6.760,9 ha/ 7.559,5 ha diện tích xuống giống gồm bắp, ớt, cây có củ, sen,…… và rau dưa các loại.

      Hoa màu Đông Xuân 2017-2018: Xuống giống 1.957,9 ha gồm hoa màu các loại:

Chủng loại

Xuống giống (ha)

Ngày sau trồng

Bắp

206,4

47 – 50

Ớt

613,0

47 – 50

Dưa hấu

183,9

47 – 50

Cây có củ

57,2

38 – 42

Sen

22,4

38 – 42

Đậu các loại

3,5

38 – 42

Rau dưa các loại

871,6

Thu hoạch 22,4 ha

Tổng cộng

1.957,9

-

 

      2.3. Hoa kiểng:

      Tổng diện tích gieo trồng 727,5 ha tập trung chủ yếu ở Tp. Sa Đéc, Lai Vung, trong đó hoa các loại đã thu hoạch 258,2 ha/356,9 ha, cây cảnh thu hoạch 117,0 ha/370,6 ha gồm các loại sau:

TT

Hoa các loại

Diện tích (ha)

Thu hoạch (ha)

Cây cảnh các loại

Diện tích (ha)

Thu hoạch (ha)

1

Hoa hồng

67,6

15,4

Mai vàng

17,0

-

2

Hoa cúc

46,9

16,2

Bonsai

13,2

0,6

3

Hoa vạn thọ

0,7

0,7

Nguyệt quế

16,1

2,7

4

Hoa lan

3,8

2,5

Kiểng lá

53,2

22,1

5

Cát tường

4,6

-

Bông trang

12,4

2,4

6

Hoa sứ

13,3

4,5

Cỏ nhật, lá gừng

44,9

12,9

7

Mai Hà Lan

-

-

Cây công trình

160,1

68,8

8

Hoa huệ

218,9

218,9

Hạnh

3,4

-

9

Hoa khác

1,1

-

Cây kiểng khác

50,3

7,5

Tổng cộng

356,9

258,2

 

370,6

117,0

 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY:

1. Cây lúa:

          Trong tuần, rầy vào đèn với mật số thấp, cao điểm đêm 17/11 rầy vào đèn với mật số 2.400 con/đêm/bẫy tại bẫy đèn Phú Cường – Tam Nông.

- Rầy nâu: Nhiễm nhẹ 110 ha, lúa giai đoạn làm đòng – trỗ, mật số rầy 750 – 1.500 con/m2, gây hại phổ biến tuổi 2 – 4, giảm 231 ha so với tuần trước.

- Bệnh VL-LXL: Diện tích nhiễm 80 ha, lúa giai đoạn trỗ chín, trong đó nhiễm trung bình 30 ha với tỷ lệ bệnh 12–20%, còn lại nhiễm nhẹ, không tăng so với tuần trước.

- Bệnh đạo ôn lá: Nhiễm nhẹ 1.055 ha, lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, tỷ lệ bệnh 5–10%, tăng 357 ha so với tuần trước do thời tiết có mưa nhiều thuận lợi cho bệnh phát sinh, gây hại.

- Bệnh cháy bìa lá: Diện tích nhiễm 275 ha, lúa giai đoạn làm đòng – trỗ chín, trong đó nhiễm trung bình 30 ha với tỷ lệ bệnh 20–40%, còn lại nhiễm nhẹ, tăng 175 ha so với tuần trước.

Ngoài ra các đối tượng như: Bọ trĩ, sâu cuốn lá, bệnh vàng lá chín sớm, lem lép hạt,… cũng xuất hiện và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

2. Hoa màu: Bọ trĩ, sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá, bệnh thán thư,…xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

3. Cây ăn trái:

- Bọ trĩ, bệnh cháy lá, thán thư, đốm đen vi khuẩn,... trên xoài; sâu vẽ bùa, bệnh loét, … trên cây có múi xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

- Bệnh chổi rồng trên nhãn: Diện tích nhiễm 148,5 ha, trong đó có 12,9 ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh 40 – 60%, nhiễm trung bình 39,6 ha, còn lại nhiễm nhẹ, giảm 101,3 ha so với tuần trước.

4. Hoa kiểng: Bệnh đốm đen, đốm lá, thán thư, … trên hoa hồng xuất hiện rải rác hoặc gây hại ở mức nhẹ. 

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI:

1. Trên cây lúa:

- Rầy nâu: Rầy tuổi 3 - 5 tiếp tục phát triển và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ  trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Rầy tiếp tục di trú nhưng với mật số thấp, chủ yếu ở các huyện phía Bắc.

- Sâu cuốn lá: Gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, phun thuốc trừ sâu sớm đầu vụ có khả năng bị hại nặng.

- Bệnh đạo ôn, cháy bìa lá: Tiếp tục gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, những diện tích gieo trồng giống nhiễm như IR 50404, OM 4218, Jasmine 85, VD 20,… sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng.

- Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá: Tiếp tục gây hại ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng.

- Chuột: Gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, một số diện tích gần khu vực gò cao, vườn cây rậm rạp, trồng cỏ nuôi bò… có thể bị hại nặng.

Các đối tượng khác như bọ trĩ, sâu đục thân, vàng lá chín sớm, … xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

2. Trên hoa màu, cây ăn trái và hoa kiểng:

- Hoa màu: Sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, … xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Cây ăn trái: Sâu đục cành, bọ trĩ, nhện, bệnh thán thư, cháy lá, bệnh loét,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ - trung bình.

- Hoa kiểng: Bọ trĩ, nhện, bệnh đốm đen, đốm lá trên hoa hồng, hoa cúc xuất hiện và gây hại ở mức nhẹ.

IV. ĐỀ NGHỊ: 

- Diện tích lúa Đông Xuân 2017-2018 đã xuống giống, ngay từ đầu vụ cần áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật 3 giảm - 3 tăng, 1 phải - 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế bệnh VLLXL, giảm chi phí đầu tư, đảm bảo năng suất, tăng chất lượng và lợi nhuận. Hạn chế phun thuốc trừ sâu cho lúa dưới 40NSS để bảo tồn thiên địch.

- Kiểm tra kỹ ruộng lúa, phát hiện sớm lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL giai đoạn cuối đẻ nhánh để tác động kịp thời các biện pháp chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, quản lý tốt mật số rầy trên ruộng nhằm hạn chế lây lan và phát tán mầm bệnh.  

 - Cần kiểm tra kỹ đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá,… để áp dụng các biện pháp canh tác và xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị. Phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa trỗ lẹt xẹt và trỗ đều. Tiếp tục theo dõi, chăm sóc và quản lý tốt những diện tích đã nhiễm bệnh.

- Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa, ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm; thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Những khu vực chuẩn bị xuống giống trong đợt 2 (khoảng 29/11 đến 05/12/2017) cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy vào đèn, vệ sinh kỹ đồng ruộng, tu sửa đê bao, cống đập, chuẩn bị phương tiện bơm rút nước khi có mưa bão hoặc triều cường …để bảo đảm xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy hiệu quả trên từng ô bao, cánh đồng ngay sau cao điểm rầy vào đèn ở địa phương, nhằm hạn chế thấp nhất sự phát sinh gây hại của bệnh VLLXL.

Tích cực thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Thông báo kịp thời cho cán bộ địa phương và cán bộ kỹ thuật khi thấy tình hình sâu bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp./.

Tin xem nhiều

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...