Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020

- Quan điểm.

- Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp xã được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần để định hướng phát triển và phát huy sự đóng góp của cộng đồng.

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự lực tự cường, ý thức vươn lên của người dân; người nông dân đóng vai trò chủ thể và quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn ổn định, bền vững và phát triển.

- Nâng cao khả năng thích ứng của người nông dân trong nền kinh tế thị trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

- Phạm vi, nguyên tắc thực hiện.

+  Phạm vi.

- Đề án triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, cấp xã là đơn vị thực hiện.

- Thời gian thực hiện từ năm 2010 đến năm 2020.

+  Nguyên tắc.

- Xây dựng nông thôn mới dựa theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của Tỉnh.

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

- Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ.

- Kế thừa và lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác.

- Mục tiêu, chỉ tiêu.

+  Mục tiêu.

a) Mục tiêu tổng quát.

- Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao.

- Phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

- Hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, bản sắc văn hoá được bảo tồn, dân trí được nâng cao.

- Môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp.

- Chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.

b) Mục tiêu cụ thể.

- Đến năm 2015: Xây dựng 30/119 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đạt tỷ lệ 25,2%.

- Đến năm 2020: Xây dựng 60/119 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đạt tỷ lệ 50,4%.

+  Chỉ tiêu.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt chỉ tiêu của 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đồng Tháo đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 484/QĐ-UBND.HC ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Nhu cấu vốn thực hiện Đề án.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án là khoảng 32.303,5 tỷ đồng.

 

Quyết định số 911/UBND.HC ngày 06/10/2010 về việc ban hành Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2020

Tin xem nhiều

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...