Để người dân hiểu, đồng thuận với chương trình xây dựng nông thôn mới

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh. Phấn đấu có 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền hàng năm và triển khai có hiệu quả; có hơn 70% người dân khu vực nông thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM.

Nội dung cần tập trung tuyên truyền trong giai đoạn này là chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết 26/NQTW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận 97-KL/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên truyền Kết luận số 23/KL-TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, thông tin kết quả thực hiện phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng NTM gắn liền với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn xây dựng NTM với quá trình đô thị hóa và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất hiệu quả trong xây dựng NTM; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, về giữ gìn và bảo vệ môi trường. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM ở các địa phương.

Theo Báo Đồng Tháp Online

Bài viết cùng danh mục

Tin xem nhiều

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...