Đồng Tháp: Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của bình thạnh

Ảnh minh họa

Bình Thạnh là xã cù lao thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cả hệ thống chính trị đã nổ lực đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền đi vào chiều sâu, hướng về địa bàn khu dân cư; phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng và khơi dậy các mô hình vận động quần chúng phát triển mạnh mẽ, tạo được niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu dân cư.

Có được thành quả nêu trên là kết quả của sự phấn đấu liên tục vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, đã phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, cùng đồng tâm, hiệp lực tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt là đẩy mạnh việc phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tự chủ của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHOKDC) gắn với Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Thành quả mang lại xuất phát từ việc thực hiện các mô hình và phương thức hữu hiệu đúc kết qua thực tiễn:

Mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” được triển khai rộng khắp trong khu dân cư, nhà nhà, người người đều được phổ biến ý thức bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện qui ước và ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường; ra quân dọn vệ sinh nơi công cộng, phát quang cây xanh, cỏ dại; vận động hộ dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua cây xanh về trồng ven theo toàn tuyến lộ, trồng đến đâu giao cho hộ dân chăm sóc bảo quản, tưới tiêu, nếu cây chết trước nhà hộ nào thì hộ đó phải mua và trồng lại. Đến nay cây xanh đã phủ kín toàn tuyến, được cắt tỉa tạo vẻ mỹ quan; tất cả các hộ gia đình trong xã đều xây dựng nhà vệ sinh, hộ nào chưa có khả năng thì chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi thực hiện.

Đồng bộ việc làm cột cờ bằng hình thức chọn mức giá hợp lý; phân công cán bộ theo dõi, trực tiếp hợp đồng thiết kế mẫu cột cờ, vận chuyển đến tận nhà dân và chọn vị trí lắp đặt theo quy cách thẳng lối tạo thẩm mỹ. Người dân rất hài lòng bởi tiện lợi, không phải mất công sức tự làm; ngày lễ, Tết nhà nhà rực rỡ màu cờ nước tô thêm nét đẹp văn hóa đường xá, lộ làng nông thôn.

Duy trì chế độ đối thoại với công dân 2 tháng/lần, kết hợp phát trên sóng truyền thanh của xã, đa dạng với hình thức luân phiên mỗi lần là một tổ chức khác nhau (Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội) để người dân được tiếp cận, tìm hiểu, thỏa mãn thắc mắc, kiến nghị, phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực đời sống, sinh hoạt.

Mô hình “Sổ tay hộ gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới”, mục đích là điều tra, ghi chép, cập nhật các thông tin đối với từng hộ gia đình; có phân loại hộ nào đã làm đầy đủ, hộ nào còn thiếu việc gì, hộ nào khó khăn cần hỗ trợ của cộng đồng. Tổ chức họp dân biểu dương hộ gương mẫu đồng thời vận động những hộ còn lại thể hiện chủ thể của người dân; chỉ ra cho mọi người biết để xác định trách nhiệm, công việc nào nhà nước làm, việc nào nhà nước và nhân dân cùng làm, việc nào thuộc trách nhiệm dân phải làm. Khắc phục sự trông chờ, đùn đẩy, mơ hồ không biết công việc chưa làm, sắp tới phải làm, làm như thế nào và thuộc trách nhiệm của ai. Vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân đạt nhanh các tiêu chí XDNTM của xã.

Phân công rà soát lập danh sách hoàn cảnh từng hộ nghèo, tổ chức “Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo” nhằm nắm tâm tư, nguyện vọng, nguyên nhân nghèo, để có các giải pháp hỗ trợ giúp đỡ về vốn, tư liệu sản xuất, tư vấn kiến thức làm ăn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, nên cuối năm 2014 có 83 hộ thoát nghèo bền vững, 74 hộ thoát khỏi cận nghèo.

“Điểm cung cấp thông tin nhanh ở cộng đồng dân cư” của Ban Công tác Mặt trận, được thực hiện với hình thức thành lập 20 điểm cung cấp số điện thoại của Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Trong khu dân cư có xảy ra vấn đề gì, nhận được tin báo của dân, nếu giải quyết được thì trực tiếp hoặc phối hợp giải quyết, ngoài chức năng thì báo ngay cho Chủ tịch MTTQ xã biết để báo cáo với cấp ủy, MTTQ cấp trên, hoặc phối hợp cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo nhu cầu chính đáng của nhân dân. Qua đó, MTTQ nắm các thông tin nóng về các mặt sinh hoạt, đời sống của nhân dân trong xã, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của dân tạo niềm tin, sự hài lòng hơn, các chủ trương của địa phương đề ra người dân đều hưởng ứng tích cực.

Bên cạnh, tập trung đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng với các mô hình hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo động lực phát huy tinh thần đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, động viên các nguồn lực trong cộng đồng; vận dụng lồng ghép thực hiện các phong trào, các cuộc vận động một cách linh hoạt, phù hợp thực tế với lực lượng nòng cốt là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên như “Tăng cường liên kết hợp tác phát triển sản xuất gắn với xây dựng đê bao và giao thông nông thôn”; khuyến học khuyến tài; phát huy tính tự chủ, tự quản trong cộng đồng thông qua mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát triển giao thông nông thôn; thành lập các hợp tác xã liên kết sản xuất, bao tiêu đầu ra; từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội… làm chuyển biến được kết quả thực hiện theo hướng thực chất hơn: Số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm 90,48%; có 7/7 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa và xã đạt danh hiệu xã văn hóa, trong đó có 6/7 ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trở lên; nhân dân tự nguyện hiến 80.000m2 đất để xây dựng đê bao kết hợp giao thông nông thôn, trị giá hơn 08 tỷ đồng; đốn trên 2.000 cây ăn trái có giá trị, di dời 14 công trình nhà ở, hàng rào… và đóng góp bằng tiền để thực hiện 8 công trình phục vụ dân sinh, với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng; xây dựng 62 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá hơn 432 triệu đồng; huy động công tác an sinh xã hội trên 600 triệu đồng; hòa giải thành đạt 94,56%, góp phần ổn định trật tự củng cố thêm tình làng nghĩa xóm, không có khiếu nại đông người, vượt cấp; quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện tập hợp và phát huy vai trò các vị chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng cầu, đường, tổng trị giá trên 5 tỷ đồng…

Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHOKDC”, gắn với XDNTM ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân. Với những thành tựu nổi bật trên, Bình Thạnh được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trần Thắng

Bài viết cùng danh mục

Tin xem nhiều

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ - Phần 5

Phần 5: KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN Ở THỎ CÁI

1. ...

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...