Đồng Tháp: Ban hành tiêu chí cánh đồng mẫu lớn

Đồng Tháp: Ban hành tiêu chí cánh đồng mẫu lớn

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1007/QĐ-UBND-HC ban hành tiêu chí xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tiêu chí này là căn cứ để xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở ...

Các đơn vị cộng tác

 
Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ