Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai

Vụ Thu đông năm 2014, được sự hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ huật Nông nghiệp miền Nam, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp đã xây dựng “Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp lai nhằm ...

Các đơn vị cộng tác

 
Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ