Cách phòng chống bệnh đốm trắng trên tôm biển

Cách phòng chống bệnh đốm trắng trên tôm biển

Theo kết quả quan trắc môi trường của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, từ tháng 6-2014 đến nay, ở hầu hết các điểm thu mẫu giáp xác ngoài kênh rạch tự nhiên trên địa bàn Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đều phát ...

Các đơn vị cộng tác

 
Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ