Vườn - ao - chuồng thu nhập cao

Vườn - ao - chuồng thu nhập cao

Anh Lê Thiện Cường ở xóm 4 Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) có thu nhập 200 - 250 triệu đ/năm từ trồng trọt và chăn nuôi.

 

Các đơn vị cộng tác

 
Giá Vàng 9999
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua vào Bán ra
Ngoại tệ